72177776
info@agroled.dk
Produktsortiment
LED Guide

Regler for kørsel med trailer: Det skal du vide

At køre med trailer kan være en utrolig praktisk løsning, når du skal transportere større mængder gods eller tungere genstande. Men for at sikre en lovlig og sikker kørsel på vejene er det vigtigt at være opmærksom på de regler og krav, der er ved kørsel med trailer.

Derfor har vi i dette blogindlæg samlet en grundig gennemgang af de vigtigste regler for kørsel med trailer. Vi vil blandt andet se på, hvor meget traileren må veje, og hvornår du skal have et trailerkørekort for at køre med den. Derudover vil vi se på de specielle fartgrænser, der gælder for trailertransport, samt de tekniske krav, der skal opfyldes for at få en Tempo 100-godkendelse til traileren. Endelig vil vi også komme ind på de særlige regler, der gælder for kørsel med gods i erhvervssammenhæng.

Læs med videre og bliv helt skarp på de forskellige regler omkring kørsel med trailer.

Det må traileren veje

Det almindelige B-kørekort giver samtidig altid ret til at trække en trailer på 750 kg. Det forudsætter selvfølgelig bare, at bilen, der skal bruges til at trække traileren, også er godkendt til denne vægt. Må bilen maksimalt trække 600 kg, er det altså ligegyldigt, hvor meget traileren er godkendt til, og hvad dit kørekort giver tilladelse til. Man kan sige, at det altid er laveste fællesnævner, som sætter grænsen for, hvor meget vogntoget må veje. Du kan altid finde ud af, hvor meget bilen må trække i bilens registreringsattest under punktet ‘Vægt af påhængskøretøj – med bremser og uden bremser’.

Overstiger trailerens tilladte totalvægt 750 kg, skal du i stedet forholde dig til, hvorvidt trailer og bil tilsammen vejer under 3.500 kg. Med et ganske almindeligt B-kørekort må du nemlig køre med en totalvægt på 3.500 kg. Det vil altså sige, at bilens vægt og trailerens vægt tilsammen ikke må overstige 3.500 kg. 

Traileren vil altså også have en øvre grænse for, hvor meget der må læsses på. Dette vil ligeledes fremgå af trailerens registreringsattest. Laster du din trailer for tungt, risikerer du bødestraf. Bøden er 75 kr. pr. procent overvægt – dog mindst 1.000 kr. Vurderer politiet, at vogntoget er til fare for færdselssikkerheden, kan du også få en betinget frakendelse af kørekortet.

Trailerkørekort

Hvis bil og trailers samlede vægt overstiger de 3.500 kg, er det nødvendigt med supplerende trailerkørekort (B/E). Det kan eksempelvis gøre sig gældende, hvis du skal køre med tungt læs som f.eks. en hestetrailer, eller hvis du skal køre med en stor campingvogn.

Med et trailerkørekort fordobles den tilladte totalvægt. Det vil altså sige, at du i stedet for 3.500 kg nu har en tilladt totalvægt på 7.000 kg – Dog må bilens totalvægt stadig ikke overstige 3.500 kg. Husk stadig, at selvom du har tilladelse til at køre med større træk, skal bilen også være godkendt til den ekstra vægt.

Det er ikke en omfattende affære at erhverve sig et trailerkørekort. Kravene er som følger:

  • Du skal gennemføre fire teorilektioner
  • Du skal gennemføre seks praktiske køretimer med traileren
  • Du skal bestå en praktisk prøve

Hastighed og kørsel med trailer

Udover den tilladte vægt du må køre med, når du kører med trailer, er det også vigtigt at være opmærksom på de specielle fartgrænser, der er, når det kommer til kørsel med trailer.

Der gælder nemlig følgende fartgrænser:

  • Motorvej: 80 km/t
  • Motortrafikvej og landevej: 80 km/t
  • By: 50 km/t

Kører du i en byzone, hvor der er skiltet med en højere hastighedsgrænse end de 50 km/t, må du følge dem – dog må du maksimalt køre 70 km/t med anhænger i en byzone.

Overtræder du fartgrænsen, får du ved 30% overtrædelse et klip i kørekortet, og ved en overtrædelse på 40% får du en betinget frakendelse af kørekortet.

Tempo 100

Siden 2016 har det været muligt at få en Tempo 100-godkendelse af sin trailer. Som du nok har luret ud fra navnet, giver det altså tilladelse til at køre op til 100 km/t på motorveje.

Traileren skal opfylde specifikke tekniske krav, herunder at den har en fast trækstang, og at den samlede vægt af bil og trailer ikke må overstige 3.500 kg. Bilen skal desuden være vurderet egnet til at køre mindst 100 km/t i henhold til fabrikantens anvisninger, og trailerens dæk skal være yngre end 6 år og have en hastighedsmærkning, der mindst svarer til 120 km/t.

For at opnå denne godkendelse skal traileren gennemgå et syn, hvor en attest udstedes med minimumskrav til den trækkende bils vægt under forskellige omstændigheder, der afhænger af, om traileren har bremser, støddæmpere og særlige stabilitetssystemer.

Specielle regler for kørsel med trailer i erhverv

Når du som en del af dit arbejde transporterer gods, som stikker mere end én meter ud fra bagenden af traileren, skal du overholde bestemte regler for at afmærke det korrekt. For at gøre dette kan du hænge en cylinderformet genstand på godset.

Den cylinderformede genstand, som du hænger på godset, skal opfylde følgende krav for at være i overensstemmelse med reglerne:

  • Være hvid og udstyret med mindst to røde, reflekterende striber
  • Være mindst 30 cm høj
  • Have en diameter på mindst 10 cm

Hvis du kører med tændte gadelygter, skal du derudover også sørge for at afmærke godset med en rød baglygte, som lyser bagud. Lygten skal opfylde de samme synlighedskrav som bilens baglygter for at være i overensstemmelse med reglerne.

Regler for trailer-belysning

Det er ikke påkrævet at have baglygterne tændt på din trailer, hvis du kører uden for lygtetændingstiden, og din bil ikke har tændt lys. Med andre ord skal din trailer følge din bil.

Når det bliver mørkt og gadelygterne tændes, er det dog påkrævet at have tændt lys – både på din bil og din trailer! 

Du skal også tænde lysene på din trailer, hvis sigtbarheden er dårlig, fx ved regn, sne eller tåge. Når din trailer er ordentligt tilkoblet din bil, tændes trailerens lys ved at tænde bilens nærlys.

 

Læs mere om regler for trailer-belysning.

Mangler du belysning til din trailer, kan du finde det hos AgroLED. Vi har et bredt udvalg af baglygter, ligesom vi naturligvis også har positionslys og slingrelygter til traileren.

betterstack-monitoring